Sociale vaardigheid

Sociale vaardigheid

 

Wanneer u zich zorgen maakt over het gedrag, de emotionele of sociale ontwikkeling van een kind kan aan een vorm van individuele of groepsbegeleiding worden overwogen.

In deze training ligt de nadruk op het maken en onderhouden van sociale contacten. Door rollenspel met andere kinderen/pubers of met de begeleider ga je een aantal basisvaardigheden oefenen.

Spelen is erg belangrijk in een kinderleven. Tijdens het spelen komt de persoonlijkheid tot ontwikkeling. Het kind leert op intellectuele vlak het sociale vlak, motorische vlak en ook op het emotionele vlak. Het kind leert na te denken over dingen plannen. Hoe krijg ik de bal waar het andere kind mee speelt?

Omdat wij bewegen ook erg belangrijk vinden zal ook hier de nodige aandacht aan worden besteed. Bewegen is meer zuurstof = betere concentratie. Natuurlijk wordt hierbij ook naar het samenspel gekeken. Door bewegen zoals klimmen, rondrennen, hinkelen wordt de grove motoriek ontwikkeld. Door tekenen, knutselen, bouwen met constructiemateriaal wordt de fijne motoriek ontwikkeld.

Bevorderen diverse vaardigheden :

-De zelfredzaamheid in- en buiten het huis:

-Meedoen in een groep

-Beleving van de vrije tijd

-Benadrukken van sterke kanten

-Spelenderwijs sociaal vaardiger te worden

-Omgaan met en praten over gevoelens

-Weerbaar zijn

-zelfvertrouwen te ontwikkelen

-te ontspannen.

Middelen, methoden en technieken:

-Rollenspel

-intuïtief teken

-spellen

-video-interactie begeleiding

-individuele (psychologische) behandeling

-pictogrammen (een beeld zegt vaak meer dan woorden).

Bij deze training kan gebruik worden gemaakt van de hulpvaardige aai- en knuffelhond Jairo.

Voor wie:

Kinderen met AD(H)D, ODD, kinderen met autistische kenmerken, kinderen die bang zijn, kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, sociaal niet handige kinderen, verlegen kinderen, kinderen die het moeilijk vinden om hun emoties te reguleren, of moeite hebben met contact te maken of kinderen die gepest worden, kinderen met psychosomatische problemen zoals buikpijn, hoofdpijn en nog veel meer.

Eigenlijk alle kinderen die zich ontwikkelen en via een ontdekkingstocht naar de volgende fase in hun leven gaan.

Doel :

Het gedrag en zijn of haar omstandigheden positief te beïnvloeden. Het maken en onderhouden van sociale contacten. Zodat er een betere kwaliteit van het leven ontstaat.

 

Duur:

10 sessies van 1,5 uur

 

Aanrader:

Om uw kind te ondersteunen is het aan te raden dat u als ouder of opvoeder de training Pedagoochelen volgt. Zodat beiden, Ouder/opvoeder en kind, het geleerde direct in de thuissituatie toepast.