Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen

 

In deze training wordt geleerd wat Filosoferen is, door:

– het te doen

– het te ervaren.

 

Filosoferen begint altijd met een vraag. Bijvoorbeeld over:

– vriendschap

– ruzie

– de dood

– over van alles en nog wat waarvan je denkt hoe zit dat nou?

Filosoferen levert niet altijd een antwoord op maar wel inzicht.

 

Bevorderen diverse vaardigheden :

-Meedoen in een groep

-Sociaal functioneren

-Ontwikkelen van een onderzoekende houding

-Kritisch naar antwoorden en zichzelf leren kijken

-Creatiever worden

 

Voor wie:

Alle kinderen.

Doel :

Het is een proces om je bewuster te maken van alles om je heen. Dat je mag verschillen van mening met een ander. Dat je niet hetzelfde denkt maar dat je hier wel voor open kunt staan.

 

Duur:10 lessen van 45 minuten