Academie

 

 

Thuiszitters Academie

Heeft u een kind dat (bijna) niet meer naar school wilt gaan doordat zij of hij het niet naar haar of zijn zin heeft om welke reden dan ook. Neem contact op en vraag een gesprek aan om te kijken of uw kind bij de Thuiszitters Academie geplaatst kan worden.

In het kader van de Jeugdwet zijn er mogelijkheden (PGB) maar in eerste instantie heeft de huidige school (zorg-plichtige) i.s.m. het Samenwerkingsverband voldoende budget om aanvullende zorg/onderwijs t.b.v. het kind te verlenen.

De Thuiszitters Academie is een tussenopvang en zien wij als een tijdelijke oplossing voor kinderen die thuiszitten of komen te zitten. Deze tijdelijke oplossing kan variëren van 1 dag tot en met een aantal jaren als er niet tot een passende oplossing gekomen kan worden.

Hoe langer een kind dat het niet naar haar of zijn zin heeft is de kans op ontwikkeling van een Posttraumatisch Stressstoornis (PTSS) groot.

Dit kan ook het geval zijn als een kind niet naar school gaat. Doordat de druk door de diverse instanties op het kind en ouder/verzorger zo groot is.

Door toepassing van de Holistisch Educatieve Reactiverende Ontwikkeling (HERO-methodiek) wordt het kind weer het kind dat het mag zijn met zijn of haar kwaliteiten.

Na een rustperiode (fase 0) en op het moment dat ze er aan toe zijn krijgen zij  leerstof aangeboden

Hiervoor hebben wij drie opties

  • de Thuiszitters Academie koopt zelf leerstof in;
  • de ouders kopen de leerstof in;
  • de huidige school (zorgplicht) overhandigt de leerstof die het kind op school volgt.

 

Deze laatste optie heeft onze voorkeur, school blijft hierdoor meer betrokken in het hele proces. Wat een mogelijke terugkeer of doorverwijzing vergemakkelijkt.