Methodiek

Holistische Educatieve Reactiverende Methodiek (HERO)

Binnen Iedereen Gewoon Anders wordt uitgegaan van de individuele ontwikkeling die de mens doormaakt. Zowel op sociaal-, emotioneel, psychologisch, motorisch als cognitief niveau.

Er wordt (bij de start van binnenkomst) per persoon gekeken naar persoonlijke omstandigheden, de omgevingsfactoren zoals werk, wonen, sociaal netwerk, gezinssituatie, financiën et cetera. Vooral om een indruk te hebben wat er nodig is om de balans tussen draagkracht en draaglast weer optimaal te krijgen. Daarna wordt per persoon eenieder geactiveerd op zijn of haar niveau, alles gericht op een positieve samenwerking. Communiceren wordt op een gelijkwaardig niveau gedaan. Ieders “zijns” wordt erkend. Iedereen vanuit zijn of haar eigen intrinsieke motivatie.

Fasen

Zoals eerder aangegeven wordt er door het houden van een gesprek een beeld verkregen waar iemand zich bevindt. Per persoon zijn er (ontwikkeling)fases die doorlopen moeten worden, ieder weer op zijn of haar eigen tempo. Iedereen die start komt altijd in de 0-fase terecht. Hier is een minimum aan prikkels.

In iedere fase wordt er gezamenlijk besloten hoe deze fase op de juiste manier door te komen. Is er behoefte aan een bepaalde deskundige? Dan gaan wij hiernaar op zoek. Gedurende deze fases wordt er bekeken of de doelen zijn behaald, of zo nodig aangepast, om te komen tot de volgende fase. Zo groeit de persoon verder in zijn of haar ontwikkeling. De begeleiding blijft daar waar nodig en er wordt op samenwerking met de andere groepen gestuurd.

Op het moment dat iemand klaar is om naar de volgende fase te gaan zal dit steeds gepaard gaan met een bepaalde feestelijke ceremonie. De fase wordt met een evaluatie (mondeling of schriftelijk) afgesloten en de volgende gaat starten.

Hoe mooi is dit, om een positief moment te creëren na het mogelijk ervaren van verschillende faalmomenten. Dat moet gewoon gevierd worden! Ieder op zijn of haar eigen manier.

De HERO-methodiek is gebaseerd op basis van rust, regelmaat, structuur, vertrouwen, aandacht voor zijn of haar verhaal, preventie, veiligheid, inlevend vermogen, compassie en persoonlijke uitdaging naar eigen kunnen.