Vergoedingen

Vergoedingsmogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

 

Zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de sessie.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorg In Natura (ZIN).

 

Werkgever

Werkgevers zijn bereid om de kosten van coaching te vergoeden als dit betrekking heeft op loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out).

Ook het bieden van nazorg speelt een belangrijke rol.

 

In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

 

Belastingdienst

Als zelfstandig ondernemer wordt in veel gevallen coaching gezien als scholing en hierdoor aftrekbaar van de belasting.

 

Informeer bij de Belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden

 

UWV of gemeente

Heb je een WW-, arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB-uitkering en ben je op zoek naar werk? Dan kun je in bepaalde gevallen een re-integratie-overeenkomst aanvragen.

Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het UWV. Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.