Re-integratie

Re-integratie   

Bij Iedereen Gewoon Anders wordt uitgegaan van de individuele ontwikkeling die de mens doormaakt. Zowel op sociaal-emotioneel, psychologisch, motorisch als cognitief niveau. Door ieder mens als individu te beschouwen en daar ook een erkenning aan te geven is er besloten om per (levens)fase te kijken wat de behoeften zijn van een persoon. Wordt hieraan voldaan, dan kan de volgende stap in de ontwikkeling worden genomen. Is een persoon er nog niet aan toe om de volgende stap te doen in zijn of haar ontwikkeling, dan wordt dit gerespecteerd. Er wordt niets overhaast gedaan. Eigen tempo is hier de leidsman.

Er is dan ook minder kans op een terugval dat kan uitmonden in een verergering van een klacht door eerdere traumatische ervaringen die de persoon heeft opgedaan. En dat zich (heeft ge)uit in een Posttraumatisch Stressstoornis (PTSS) of een (tijdelijke) totale blokkade van het lichaam en geest.

Samen met de andere coaches gaan wij van de veronderstelling uit dat de Holistisch Educatief Reactiverende Ontwikkeling (HERO)-methode; een grote, zo niet beslissende, rol gaat spelen in de ontwikkeling van de mens. Op een positieve manier ontstaat er (h)erkenning van de eigenschappen, wat de re-activatie bevorderd.

Een zeker niet onbelangrijk onderdeel van de methode is de hyper-allergene hond Jairo. Door deze hond komen mensen uit hun comfortzone en laten hun eigen ik zien. Zo leren ze verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen!

Er kan bij de start van binnenkomst per persoon een vitaliteitstest worden afgenomen. De vitaliteittest is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. Hoe fit ben je?

De vitaliteitfactor is gebaseerd op zowel psychische als mentale vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden) zoals werk-, woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

Vanzelfsprekend wordt er veel aandacht aan de sociale omgeving besteed. Dit met hetzelfde doel, namelijk: het reactiveren van een persoon op zijn of haar niveau. De manier van communiceren wordt op een gelijkwaardig niveau gedaan. Ieders “zijns” wordt erkend, iedereen met zijn of haar eigen intrinsieke motivatie.