Home

Welkom

Hallo mijn naam is Henriëtte Roos. Voor mij is het vreemd om mijzelf digitaal
voor te stellen, want ik ben veel meer dan wat ik neerzet. Om toch een poging te
wagen om jou als lezer wat meer informatie over mij te geven typ ik dit
hieronder.
Sinds 2013 ben ik als zelfstandig Pedagoog / autismecoach / docent Pedagogiek
voor mijzelf begonnen, nadat ik in mijn nabije omgeving had ondervonden dat
een aantal zaken in de diverse levensgebieden van de (jong)volwassenen met
autisme niet klopten: De algehele visie over autisme, de kenmerken in het
toenmalig DSM- IV verhaal, de standaard en achterhaalde films over autisme,
dat was niet hoe het werkelijk in elkaar zat. Dit moest Gewoon Anders!
Daarnaast ben ik zo veel mensen tegen gekomen die een verkeerde diagnose
hadden dat ik besloten had dat een diagnose niet het belangrijkste is, maar hoe
jíj omgaat met de problematiek die jij in jouw levensgebieden ondervindt. Dit
kan zijn op school, het werk, maar ook met je partner, je gezin, je familie of je
naaste omgeving.
Vanaf dat moment ben ik ook daadwerkelijk aan de slag gegaan om “anders” als
“gewoon” te zien en vice versa. Ondertussen ben ik als sociaal ondernemer en
als ervaringsprofessional op het gebied van (jong)volwassenen met en zonder
autisme, die niet of moeilijk aan het werk kunnen gaan verder gegaan. Sinds
2019 ben ik Werkfit coach van het UWV. Het bevorderen van de sociale
participatie van eenieder uit deze doelgroep is één van mijn doelstellingen. Ik
ondersteun je om weer mee te doen vanuit je eigen potentieel en motivatie, op
weg naar passend onderwijs, betekenisvol werk en/of in je privéleven, alles in je
eigen tempo.
Coaching wordt gedaan vanuit een mensvriendelijk beeld. Door op een
holistische manier naar het vraagstuk te kijken (kijken naar het geheel) kunnen
er op meerdere gebieden stappen worden gezet. Ik maak hierbij gebruik van.
Holistische Educatieve Reactiverende ontwikkeling methodiek (HERO). Deze is
gebaseerd op basis van rust, vertrouwen, preventie, veiligheid, structuur, liefde
en persoonlijke uitdaging naar eigen kunnen. Vooral het versterken van de
eigenschappen die je al hebt, is een belangrijk onderdeel.
Als jij nu denkt dat ik jou kan helpen dan kun je op mijn website kijken en
contact met mij opnemen, maar je kunt ook bellen of mailen.

J E  B E N T  W E L K O M

Vriendelijke groet,
Henriëtte Roos
06 – 81147827
info@mini-maatschappij.nl

Wat zeggen klanten over mij:

Werkzaamheden / activiteiten:

– het begeleiden van lotgenotengroepen,
– regiomoeder van Mama Vita (moeders van een kind met Autisme),
– het begeleiden van stagiaires met en zonder rugzak; ik geef ze de mogelijkheid om op een andere manier naar mensen te kijken,
– zo nu en dan geef ik een lezing, de laatste was in de Leidse Hogeschool, dit ging over thuiszitters en hun ouders,
– Business case van Vanuit Autisme Bekeken aan de wethouder van Westland
gegeven,
– ik was Coördinator bij het Autisme Informatie Centrum(NVA) in Den Haag.

Wil je meer weten? Kijk dan op mijn sites.
https://Iedereengewoonanders.nl
https://mini-maatschappij.nl/