Visie / Missie

Visie

Iedereen is gewoon anders en ik geloof, en met mij anderen, dat dit een goede zaak is. Maar dit betekent ook dat niet iedereen in hetzelfde keurslijf geperst kan worden, en dat standaardoplossingen niet voor iedereen gepast zijn.

Dit geldt voor zowel ouder van een kind, puber, (jong)volwassenen als voor de (jong)volwassenen mét een diagnose AD(H)D en ASS (Autisme), hoog gevoelig (HSP) maar zeker ook voor personen zónder diagnose.

Door de diversiteit in de persoonskenmerken kunnen mensen door het anders zijn, denken, leren en voelen elkaar goed aanvullen. Zodat wij allen weer een stukje dichterbij een inclusieve maatschappij zijn en waarbij elkaars grenzen worden gerespecteerd.

Missie

Het bevorderen van de sociale participatie van eenieder uit eerdergenoemde doelgroep. Vanuit een positieve holistische visie wordt er een proces van coaching en ondersteuning geboden. Onderdeel hiervan is om te zorgen dat de balans tussen draaglast en draagkracht (weer) wordt hersteld, zodat er weer voldoende veerkracht is om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Zodat zij door de betrokkenheid en aandacht een betere kwaliteit van hun eigen leven hebben en met zo veel mogelijk eigen regie.