De aanpak

De aanpak

Wij gaan uit van een positieve benadering en kijken naar de mogelijkheden van kinderen/jongeren en volwassenen. Wat zijn haar/zijn vaardigheden?

Hoe doen wij dit?

Tijdens onze eerste gesprek horen wij graag wat wij voor u kunnen doen en stellen wij een hulpvraag op.

Als de hulpvraag onduidelijk is gaan wij samen kijken waarmee wij u kunnen helpen en stellen dan samen de hulpvraag vast. Deze hulpvraag en verwachtingen worden in een concreet en haalbaar doel geformuleerd en dit wordt in een begeleidingsplan uitgewerkt.

Zo is helder en duidelijk wat u precies kunt verwachten. Tijdens het traject evalueren we regelmatig en, waar nodig, stellen wij het begeleidingsplan bij.

Werkwijze

De meeste vormen van begeleiding worden individueel geboden. Enkele vormen van begeleiding worden in groepsverband gegeven. Hier wordt voor gekozen als blijkt dat het werken in groepsverband versterkend werkt voor de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld bij sociale vaardigheden en/of leerstijl en bij faalangstreductie.

Wij zorgen voor:

  • Concrete en motiverende communicatie
  • Veiligheid
  • Voorspelbaarheid

Dit alles met persoonlijke aandacht voor u, uw kind of gezin waarbij de specifieke begeleidingsbehoefte centraal staat!