De thuiszitters

Thuiszitters

Er zijn in Nederland ca. 15.000 kinderen thuis.

 

Bron: Ministerie van OCW

Op 16 mei 2017 had Den Haag nog 153 thuiszitters.

 

Bron: beantwoording schriftelijke vragen aan raadslid mw. Michon

Citaat: “Wij krijgen steeds meer aanmeldingen en het duurt vaak lang om een casus op te lossen omdat de standpunten tussen ouders en scholen al zijn verhard tegen de tijd dat wij aan zet zijn.”

 

 

 

Bron: Aïscha Trokasti, directeur van Bureau Onderwijsconsulenten

Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, moet met 25 procent per jaar teruglopen. En het aantal kinderen dat thuiszit omdat ze een vrijstelling van de leerplicht hebben, moet met 10 procent worden teruggebracht

 

Bron NCR 15 februari 2017

 

—————–

 

In de(ze) bestaande problematiek kan de Thuiszitters Academie, gevestigd in Loosduinen te Den Haag, een preventieve, coachende en rustgevende rol spelen.

 

De Thuiszitters Academie is één van de pijlers van Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders.

De Thuiszitters Academie vangt tijdelijk  een aantal kinderen, pubers en jong(volwassenen) met en zonder diagnose op, die geen Passend Onderwijs hebben en thuis zitten. Wij zijn voorstander van inclusief onderwijs dat wil zeggen geen kind uitgezonderd.

 

Hoofddoelen van de Thuiszitters Academie:

Kind: wordt uit de strijd tussen school en ouder(s)/verzorger(s) gehaald en doet positieve ervaring op in eigen tempo.

Er kan aan het herstel van de Post traumatisch stress stoornis worden gewerkt en hij/zij kan weer verder met de volgende

stap in zijn of haar ontwikkeling;

 

Ouder(s): komen niet verder in een negatieve spiraal terecht op bijvoorbeeld financieel en emotioneel gebied. Ook kunnen ouders met andere ouders in contact komen en zo elkaar steunen en tips geven, om een en ander te relativeren;

 

School : door het creëren van een  veilige afstand tussen school en ouder(s) kunnen zij nog constructiever met ouders en andere samenwerkingspartners omgaan.

 

Andere hoofddoelen zijn:

 

Het kind krijgt, wanneer het er aan toe is, bij ons op maat gegeven educatie die door school wordt

Aandacht voor de sociaal-emotionele kant wordt door het volgen van individuele of groepstrainingen zoals bijvoorbeeld Rots en water training, Psycho-educatie.

Het stellen van een diagnose wordt vaak als enige mogelijkheid gezien om een kind Passend Onderwijs te geven. Door onze aanpak is dit minder of zelfs overbodig.

Het voorkomen of verder ontwikkelen van een Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) bij het kind.

Aandacht voor de volgende stap in zijn of haar toekomst.

Samenwerking met ouder(s) en school.

Preventie en nazorg

Hoe eerder de Thuiszitters Academie wordt ingeschakeld des te meer de emotionele, financiële en negatieve schade

(zelfbeeld van het kind, goede naam van de school en van de ouder(s)/verzorger(s) beperkt blijft.

Als de volgende stap wordt genomen in de ontwikkeling van het kind dan kunnen wij dit begeleiden.

Er wordt in samenspraak met betrokken partijen een plan opgemaakt.